Om webplatsen

Sagor i det fria

Sagor i det fria

Sommartid är det väldigt trevligt med en sagostund i det fria! Du får höra ett par sagor, skånsk folkmusik och någon folkvisa, känd eller okänd.

Fakta:åldersgrupp: från 5-99 år - fst. längd: ca 1 timme -
max publik: ca 60 - fst/dag: 2 spelyta: 2 X 2 m - övr. lokalkrav: ostört - elbehov: inga - Kostnad: 3000:- inkl soc avgifter + reseersättning 18,50 kr/mil