Om webplatsen

Tussa p� kalas


Jag kommer g�rna och spelar och sjunger p� Ditt kalas! Tex folkmusik n�r g�sterna anl�nder, lite gamla godingar n�r maten serveras, en liten alls�ngsstund f�re kaffet.
N�gon rolighet kan jag ocks� bjuda p�. Det �r Ditt kalas, s� var s� god och �nska!

Foto: Mette Ottosson


Fakta:�ldersgrupp: vuxna
programl�ngd: efter �verenskommelse
ljudanl�ggning: tillhandah�ller arrang�ren, om n�dv�ndigt
bygg-/rivtid: 45 min / 30 min
b�rhj�lp: beh�vs ej
kostnad: efter �verenskommelse + resa 18,50 kr/mil