Om webplatsen

Tomte Röd och Tomte Grå

Berättelsen tar sin början i ramsan om Tomte Röd och Tomte Grå:

Här är Tomte Röd
och här är Tomte Grå
Tomte Röd han kan vinka,
Tomte Grå han kan vicka.
Tomte Röd han gömmer sig
och Tomte Grå han klämmer sig.
Här är Tomte Röd
och här är Tomte Grå,
nu är det dags att gå.


Foto: Freja Wagner
Under sagans gång får vi veta varför Tomte Röd gömde sig och Tomte Grå klämde sig. Berättelsen avslutas med några traditionella jullekar.

Programmet var under fyra år ett av Musik i Skånes julprogram.

Fakta:tid: ca 45 minuter
ålder: 3-5 år.
publik: max 50.
lokal: så stor att vi kan avsluta med att dansa ett par jullekar.
övr. lokalkrav: välvädrat rum med nymoppat golv.
elbehov: inga
kostnad: 3000:- inkl soc avgifter + reseersättning, 18,50 kr/mil.